Promocyjna cena rezerwacji noclegów w hotelu Mercure Grand aktualna do dnia 18 maja 2018 roku - szczegóły w zakładce noclegi
ttt

Patronat honorowy

Ministerstwo Zdrowia

 

Komitet naukowy

dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. nadzw.  Z-ca Dyrektora ds. klinicznych oraz Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

 

prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska  Z-ca Dyrektora ds. naukowych oraz Kierownik Zakładu Radiologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

 

dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. nadzw.  Kierownik Kliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie reumatologii dla województwa mazowieckiego

 

prof. dr hab. n. med. Anna Filipowicz-Sosnowska, Klinika Reumatologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

 

prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko - Kierownik Kliniki Reumatologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

 

dr n. med. Piotr Gietka - p.o. Kierownika Kliniki Reumatologii Wieku Rozwojowego Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

 

Komitet Organizacyjny

Klinika i Poliklinika Wczesnego Zapalenia Stawów

dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. nadzw.

dr n. med. Maria Maślińska

Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki

dr hab. m. med. Robert Olszewski, prof. nadzw.

Sylwia Ostrowska

Monika Dąbrowska

 

1 dzień, 08.06.2018 
Miejsce: 
Polska Akademia Nauk
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa 

 

11.00 - 11.30

Rejestracja uczestników

11.30 - 11.45

Przywitanie uczestników przez Ministra Zdrowia/przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia

11.45 - 11.55

Przywitanie uczestników przez Dyrektora NIGRiR

11.55 - 12.20

Sesja panelowa I - Sieć szpitali - czy jest miejsce na reumatologię?

Moderator: prof. Brygida Kwiatkowska

Uczestnicy:

Andrzej Jacyna (Prezes NFZ) - w trakcie potwierdzenia

Jerzy Gryglewicz (ekspert Ochrony Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego)

prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz

12.20 - 12.45

Sesja panelowa II - Kompleksowa opieka nad chorymi z zapalnymi chorobami reumatycznymi - szanse i nadzieje?

Moderator: Jerzy Gryglewicz

Uczestnicy:

Małgorzata Gałązka-Sobótka (Uczelnia Łazarskiego)

Magdalena Władysiuk (CEESTAHC)

Andrzej Śliwczyński (NFZ)

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska (NIGRiR)

12.45 - 13.10

Sesja panelowa III - Diagnostyka i leczenie osteoporozy w Polsce

Moderator: Jerzy Gryglewicz

Uczestnicy:

dyr. Krzysztof Górski (MZ) 

Ewa Marcinowska - Suchowierska (CMKP)

prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko (NIGRiR)

13.10 - 13.25

Dyskusja i zakończenie Konferencji  w PAN

13.25 - 19.00

Czas wolny

 

Uroczysta Sesja
Miejsce: 
Hotel MERCURE Warszawa GRAND

ul. Krucza 28;  00-522 Warszawa

19.00 - 19.05

Przemówienie Dyrektora NIGRiR

19.05 - 19.15

Wykład inauguracyjny - Depresja. Co ma wspólnego z reumatologią?                         prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

19.15 - 19.25

Wystąpienie Redaktora Naczelnego i Zastępcy Redaktora Naczelnego Czasopisma Reumatologia

19.25 - 19.30

Wystąpienie Prezesa Wydawnictwa Termedia

19.30 - 20.00

Rozdanie nagród czasopisma Reumatologia

20.00

Uroczysta kolacja

2 dzień, 09.06.2018 
Miejsce: 
Sala Konferencyjna Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji 
ul. Spartańska 1, Warszawa

09.00 - 09.10

Otwarcie Konferencji

09.10 - 10.50

Sesja I           

09.10 - 09.40

Realizacja leczenia biologicznego w ramach programów lekowych RZS, ŁZS, ZZSK i nieradiograficznej spondyloartropatii

prof. dr hab. n. med.  Brygida Kwiatkowska

09.40 - 10.00

Realizacja leczenia biologicznego w ramach programu lekowego MIZS

prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska-Sak

10.00 - 10.20 

Realizacja leczenia biologicznego w ramach programu lekowego ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń

prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko

10.20 - 10.40

Miejsce IL-17 w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów

prof. dr hab. n. med.  Brygida Kwiatkowska

Wykład sponsorowany firmy Novartis

10.40 - 10.50

Dyskusja

10.50 - 11.05

Przerwa kawowa

11.05 - 12.55

Sesja II

11.05 - 11.25

Blokery JAK kinaz - miejsce w leczeniu chorób reumatycznych

prof. dr hab. n. med.  Brygida Kwiatkowska

11.25 - 11.45

Problem depresji w chorobach reumatycznych

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

11.45 - 12.05 

Leczenie biologiczne w twardzinie - nadzieja na skuteczne leczenie

prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka

12.05 - 12.25

Znaczenie zapalenia w powstaniu zmian w układzie sercowo-naczyniowym u chorych na zapalne choroby reumatyczne

prof. dr hab. n. med. Robert Olszewski

12.25 - 12.45

Leczenie olbrzymiokomórkowego zapalenia naczyń

prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko

12.45 - 12.55

Dyskusja

12:55 - 13.40

Lunch

13.40 - 14.50

Sesja III

13.40 - 14.00

Skuteczność i bezpieczeństwo leków biologicznych w leczeniu spondyloartropatii

prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

14.00 - 14.20

Miejsce MRI i CT w diagnostyce chorób reumatycznych

prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska

14.20 - 14.40

Leczenie bólu przewlekłego - nowe/stare zasady

dr n. med.  Aleksandra Ciałkowska-Rysz

14.40 - 14.50

Dyskusja

14.50

Zakończenie Konferencji

Przedstawiony program może ulec niewielkim zmianom.

W Programie, przewidziano wystąpienia promocyjne firm

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40