Promocyjna cena rezerwacji noclegów w hotelu Mercure Grand aktualna do dnia 18 maja 2018 roku - szczegóły w zakładce noclegi
ttt

Patronat honorowy

Ministerstwo Zdrowia

 

Komitet naukowy

dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. nadzw.  Z-ca Dyrektora ds. klinicznych oraz Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

 

prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska  Z-ca Dyrektora ds. naukowych oraz Kierownik Zakładu Radiologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

 

dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. nadzw.  Kierownik Kliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie reumatologii dla województwa mazowieckiego

 

prof. dr hab. n. med. Anna Filipowicz-Sosnowska, Klinika Reumatologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

 

prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko - Kierownik Kliniki Reumatologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

 

dr n. med. Piotr Gietka - p.o. Kierownika Kliniki Reumatologii Wieku Rozwojowego Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

 

Komitet Organizacyjny

Klinika i Poliklinika Wczesnego Zapalenia Stawów

dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. nadzw.

dr n. med. Maria Maślińska

Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki

dr hab. m. med. Robert Olszewski, prof. nadzw.

Sylwia Ostrowska

Monika Dąbrowska

 

1 dzień, 08.06.2018 
Miejsce: 
Polska Akademia Nauk
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa 

11.00 - 11.30

Rejestracja uczestników

11.30 - 11.45

Przywitanie uczestników przez Ministra Zdrowia/przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia

11.45 - 11.55

Przywitanie uczestników przez Dyrektora NIGRiR

 

 

11.55 - 12.20

Sesja panelowa I - Sieć szpitali - czy jest miejsce na reumatologię?

Moderator: prof. Brygida Kwiatkowska

Uczestnicy:

Andrzej Jacyna (Prezes NFZ) - w trakcie potwierdzenia

Jerzy Gryglewicz (ekspert Ochrony Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego)

prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz

12.20 - 12.45

Sesja panelowa II - Kompleksowa opieka nad chorymi z zapalnymi chorobami reumatycznymi - szanse i nadzieje?

Moderator: Jerzy Gryglewicz

Uczestnicy:

Małgorzata Gałązka-Sobótka (Uczelnia Łazarskiego)

Magdalena Władysiuk (CEESTAHC)

Andrzej Śliwczyński (NFZ)

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska (NIGRiR)

12.45 - 13.10

Sesja panelowa III - Diagnostyka i leczenie osteoporozy w Polsce

Moderator: Jerzy Gryglewicz

Uczestnicy:

dyr. Krzysztof Górski (MZ) 

prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinkowska - Suchowierska (CMKP)

prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko (NIGRiR)

13.10 - 13.25

Dyskusja i zakończenie Konferencji  w PAN

13.25 - 19.00

Czas wolny

 

Uroczysta Sesja
Miejsce: 
Hotel MERCURE Warszawa GRAND
ul. Krucza 28; 00-522 Warszawa

19.00 - 19.05

Przemówienie Dyrektora NIGRiR

19.05 - 19.15

Wykład inauguracyjny - Depresja. Co ma wspólnego z reumatologią?
prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

19.15 - 19.25

Wystąpienie Redaktora Naczelnego i Zastępcy Redaktora Naczelnego Czasopisma Reumatologia

19.25 - 19.30

Wystąpienie Prezesa Wydawnictwa Termedia

19.30 - 20.00

Rozdanie nagród czasopisma Reumatologia

20.00

Uroczysta kolacja

2 dzień, 09.06.2018 
Miejsce: 
Sala Konferencyjna Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji 
ul. Spartańska 1, Warszawa

09.00 - 09.10

Otwarcie Konferencji

09.10 - 11.10

Sesja I

09.10 - 09.40

Realizacja leczenia biologicznego w ramach programów lekowych RZS, ŁZS, ZZSK i nieradiograficznej spondyloartropatii

prof. dr hab. n. med.  Brygida Kwiatkowska

09.40 - 10.00

Wykład

10.00 - 10.20

Realizacja leczenia biologicznego w ramach programu lekowego MIZS

prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska-Sak

10.20 - 10.40 

Realizacja leczenia biologicznego w ramach programu lekowego ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń

dr n. med. Joanna Kur-Zalewska

10.40 - 11.00

Miejsce IL-17 w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
Wykład sponsorowany firmy Novartis

11.00 - 11.10

Dyskusja

11.10 - 11.25

Przerwa kawowa

11.25 - 13.15

Sesja II

11.25 - 11.45

Blokery JAK kinaz - miejsce w leczeniu chorób reumatycznych

prof. dr hab. n. med.  Brygida Kwiatkowska

11.45 - 12.05

Problem depresji w chorobach reumatycznych

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

12.05 - 12.25 

Leczenie biologiczne w twardzinie - nadzieja na skuteczne leczenie

prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka

12.25 - 12.45

Znaczenie zapalenia w powstaniu zmian w układzie sercowo-naczyniowym u chorych na zapalne choroby reumatyczne

prof. dr hab. n. med. Robert Olszewski

12.45 - 13.05

Leczenie olbrzymiokomórkowego zapalenia naczyń

prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko

13.05 - 13.15

Dyskusja

13:15 - 13.30

Przerwa kawowa

13.30 - 15.10

Sesja III

13.30 - 13.50 

Wykład

13.50 - 14.20

Skuteczność i bezpieczeństwo leków biologicznych w leczeniu spondyloartropatii

prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

14.20 - 14.40

Miejsce MRI i CT w diagnostyce chorób reumatycznych

prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska

14.40 - 15.00

Leczenie bólu przewlekłego - nowe/stare zasady

dr n. med.  Aleksandra Ciałkowska-Rysz

15.00 - 15.10

Dyskusja

15.10

Zakończenie Konferencji, Lunch

Przedstawiony program może ulec niewielkim zmianom.

W Programie, przewidziano wystąpienia promocyjne firm

 

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40