Promocyjna cena rezerwacji noclegów w hotelu Mercure Grand aktualna do dnia 18 maja 2018 roku - szczegóły w zakładce noclegi

Szanowni Państwo,

Wzorem lat ubiegłych, serdecznie zapraszamy do udziału w 37. Konferencji Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych, która odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2018 roku w Warszawie. Konferencja skierowana jest głównie do osób zarządzających oddziałami i poradniami reumatologicznymi w całym kraju. Organizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im prof. dr hab. n. med. Eleonory Reicher.

Pierwszego dnia tegorocznej konferencji (8 czerwca) spotkamy się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Koncentrować się będziemy głównie na zmianach w systemie opieki zdrowotnej. Zostaną omówione kwestie sieci szpitali, kompleksowej opieki nad chorymi z zapalnymi chorobami reumatycznymi oraz diagnostyki leczenia osteoporozy w Polsce.

Tego samego dnia o godzinie 18.00 odbędzie się uroczysta sesja w Hotelu MERCURE Warszawa GRAND (sala Olimp na X piętrze), ul. Krucza 28;  00-522 Warszawa, w trakcie której zostaną wręczone nagrody czasopisma Reumatologia. 

Drugiego dnia tegorocznej konferencji (9 czerwca) spotkamy się w Sali konferencyjnej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, przy ulicy Spartańskiej 1. Omawiane będą głównie zagadnienia związane z leczeniem biologicznym. Poświęcimy też czas problemom diagnostyki, zapaleń naczyń, leczenia bólu oraz depresji w chorobach reumatologicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z programem ramowym konferencji. Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie miejscem konstruktywnej wymiany poglądów dotyczących najważniejszych problemów reumatologii. Choroby reumatyczne cały czas stanowią poważny problem społeczny i zdrowotny a rozpowszechnianie wiedzy na ich temat jest zadaniem niezwykle istotnym.

Mamy nadzieję na spotkanie z Państwem w czerwcu.

Komitet Organizacyjny Konferencji

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40